รายละเอียดการติดต่อ

ขั้นตอนขอใบเสนอราคาสินค้ากับเรา

 

ขั้นตอนที่ 1 ขอใบเสนอราคา

 

  • ชื่อองค์กร / บริษัท / ห้างร้าน / สถาบัน / อื่นๆ
  • ที่อยู่ตามเอกสาร ภพ.20 สำหรับการทำเอกสารกำกับภาษี
  • (กรณีลูกค้าใหม่ต้องแนบเอกสาร บริษัทมาด้วย)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีตามเอกสาร ภพ.20 และหนังสือรับรอง
  • ระบุ รุ่นสินค้า / จำนวน / ระยะเวลาที่ต้องการเช่า
  • ชื่อผู้ติดต่อ / เบอร์โทร / อีเมล์

 

ขั้นตอนที่ 2 รอรับใบเสนอราคา

ทางเราจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและรุ่นราคา แล้วจัดส่งให้ทาง Email

รบกวนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขส่วนใดๆ สามารถแจ้งกลับมาทาง Email ที่ได้รับ

 

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสั่งซื้อ

  • ตอบกลับทาง Email ที่ได้รับโดย เซ็นท์หรือประทับตราบริษัท ลงในใบเสนอราคาที่ได้รับ
  • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ ของท่านส่งกลับมาทาง Email ที่ได้รับ

 

Contact Sale

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com